Högkänslig - HSP

HSP (Highly Sensitive Person)

           

Världen genom dina sinnen!

 2012-08-02    21:21:47   av:Högkänslig - HSP
Visste du att vi människor är inlärda att ta in vår information genom våra sinnen? Det här blir väldigt påtagligt för oss högkänsliga som inte alltid stänger ute stimuli med samma effektivitet som icke högkänsliga.

Vi har alltså en högre responsivitet än många andra människor.
Vi känner av den yttre världen mer än andra.

Många har nog upplevt det här som ett problem. Jag har under de senaste åren vänt på det mesta rörande känsligheten som jag tidigare upplevt som ett problem. Det här har lett till att jag också funnit dess guldklimpar.

Att ta in världen som vi gör är bara ett bevis på att vi tar in världen genom våra sensorer. Icke högkänsliga må tro att det inte rör dem alls men det här sker oss alla.

Med den insikten kan vi skapa oss en förståelse för fenomenet och faktiskt börja vända på det.
Vi behöver med andra ord inte ta in världen genom våra sinnen.

Det här är något som är fullt möjligt att förändra. Men utan en förståelse för att vi alla lär oss att leva genom våra sinnen är det också svårt att göra något åt det.

Vi högkänsliga har en fin fördel då vi känner av det här dagligen. Vi kan inte längre ignorera det.
Men tro inte att din känslighet gör dig inkapabel att börja skapa inifrån och därmed stänga ute det yttre.
Det är du fullt kapabel att göra. Men insikten av att det är genom våra sinnen vi lever gör det här mycket enklare att förändra.

Håll ögonen öppna, snart kommer mer information.

Namn:

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

     Kom ihåg mig?